ANG KAHALAGAHAN  NG ELEKSYON
ni:  Esobel O. Belen

            Maayos na naganap ang SG elections nitong Hulyo 29. Mapayapa at wala namang napabalitaang may dayaan. Ngunit, hindi maiwasan na magkaroon ng   konting siraan ang bawat partido. Ito ay pangkaraniwang nangyayari  kapag eleksyon.

            Masasabi na mas maraming estudyante ang nakiisa ngayong naganap na eleksyon kaysa noong nakaraang taon. Batay sa resulta, 54.73 %  ang  bumoto at 48.54% ang hindi bumoto  noong nakaraang eleksyon, samantalang 74.75% estudyante ang nag-go out  and exercise your rights  at 25.25% lamang ang mga “walang pakialam” ngayong taon.

             Katulad rin ng mga nagdaang eleksyon, ang pag-aaral ay hindi  naging sagabal para sa ating mga estudyante para bumoto. Halos wala na ngang klase sa buong maghapon para bigyang-daan lamang ang eleksyon. Pero may mga estudyante pa ring hindi naki- isa at  hindi nagpakita ng pagpahalaga sa malaking aktibidad na ito ng PSU. Ano nga ba ang ilang minutong sumaglit ka sa presinto, ipakita ang ID, pumirma at sulatan ang balota? Hindi naman ito malaking kaabalahan sa atin, di ba?

            Responsibilidad at pananagutan ng buong mga mag-aaral ng PSU ang itaguyod at suportahan ang student government  eleksyon. Mahalagang gamitin natin ang ating karapatang  pumili ng mga opisyales na magpapalakad ng ating organisasyon. Ang pagboto ay isa sa mga paraan ng pagpapahalaga sa mga kaganapan at maaring magaganap  sa  ating unibersidad. Ito ay  pagpapakita na mayroon  tayong pakialam sa mga kaganapang nangyayari sa loob ng ating campus. Tayo ring mga mag-aaral ang makikinabang at maaapektuhan  sa bawat  pakikialam at di-pakikialam sa kahalitulad  na gawiing ito.

             Anuman ang naging batayan natin sa pagpili ng kandidato,  kung paano natin sila hinusgahan sa naganap na eleksyon, nasa sa atin na iyon. Kung sikat  man sila o popular sa buong campus, ma-PR, matalino, may-kaya ang pamilya,  guwapo o maganda, maraming barkada o kung anu-ano pa. Ang kakayahan at abilidad nilang magsilbi sa kapwa nila estudyante ang mahalagang punto rito. Dahil sila ang magiging kinatawan natin. Magiging boses ng mga estudyante ng pamantasang ito. Wika ng isa mula sa Business,” nanalo lamang ang ilang kandidato dahil sa popularity, sana naman mayroon din silang magawang maganda para sa kapakanan ng estudyante.”

            Naging mahusay din ang ginampanang tungkulin ng Committee on Students’ Election (COMSELEC) at mga volunteers sa nakaraang eleksyon. Malinis at mabilis ang bilangan. Ngunit may mga puna pa rin tayong narinig mula sa ating mga kakilala. Ayon sa kanila, may mga estudyante raw na hindi alam kung anong araw at oras ang eleksyon. Nagulat na lamang sila na eleksyon na pala. Samantalang  mayroon namang nga naka-post sa Bulletin Board ng bawat departmento na nagpahayag ng schedule ng botohan. Baka hindi  lang nila napansin o dili kaya hindi lang sila intresado?
Kapansin-pansin din ang araw ng Grand Rally. Tumaas  ang bilang ng mga estudyanteng dumalo  sa GYM para makinig sa bawat plataporma de gobyerno na inilalahad ng mga kandidato.

             Ewan lang sa iba na nagsidalo kung  pumupunta lang  sila para mag pa-check ng attendance. Ito ang karaniwang nangyayari  sa karamihan  sa ating mga estudyante, hangga’t walang kukuha ng attendance, hindi sila makakitaan ng pagkukusa. Hay naku, samantalang student-activity ito, ibig sabihin para sa ating mga estudyante. Pero maging anupaman, sana  sa susunod na taon at sa mga susunod pa, inaasahan nating mas hihigit pa ang bilang ng mga estudyanteng nakikipag-isa   sa mga aktibidades sa ating paaralan. Bagamat tulad ng mga nagdaang taon  kapag sinabing Grand Rally, dagsaan ang mga estudyanteng umuuwi, ‘boring’ eka nga nila, mas maigi pa raw ang maglakwatsa kesa manood ng Grand Rally, pero ngayon, masasabing bawas na ang mga estudyanteng may ganitong pag-uugali.

            Bilang responsableng mag-aaral ng PSU, mayroon kang responsibilidad na dapat gawin sa loob ng campus. Isa na rito ang pagboto ng magiging lider-estudyante.  May kalayaan tayo kung sino ang gusto nating umupo sa posisyon. Nabubuo ang konseho dahil sa eleksyon, tama ba? Samakatuwid, may papel kang ginagampanan dito. Kung walang eleksyon anong mangyayari sa  kinatawan ng mga estudyante?  Sa usaping ito hindi kuwestiyon kung sino ang kandidato ninyo,  ang partisipasyon ninyo ang binibigyang diin dito.

            Dapat na maging malinaw  sa lahat kung para saan ba ang SG elections? Paano kung walang Student Government?

            Dahil sa pamamagitan lamang ng eleksyon nabubuo ang konseho ng mga mag-aaral. At ang pangunahing tungkulin ng SGO, ay ang maging kinatawan nating mga mag-aaral. Hindi  tayo bulag para hindi makita ang problema mayroon ang PSU. Hindi  rin tayo bingi para hindi marinig ang kaliwa’t kanang reklamo ng kapwa nating estudyante. Kung sasabihin natin na, wala namang ginagawa ang SGO tungkol diyan. Kung ganito ang inyong katuwiran, bakit  hindi na lang kaya kayo ang lumugay sa puwesto nila?

            Alam nyo ba na dito sa college,  pala nagsisimula ang tunay na pakikibaka sa realidad ng buhay? Ngunit  kung sa loob pa lamang ng campus ay hindi ninyo  pinagtutuunan ng pansin ang responsibilidad na dapat gampanan tuwing mayroon halalan --- hindi  nakikiisa, hindi  nakikialam sa mga nangyayari sa paligid, paano  tayo magiging isang responsableng mamamayan ng ating bansa? Sa ating partisipasiyon sa pagboto sa eleksyon, sino ba ang makikinabang? Para kanino ba ang halalan? Hindi ba para din ito sa atin?

            Sa puntong ito, alam natin na sa anumang larangan, ang may pagkakaisa  ang siyang nananalo.
 
            Dito sa ating pamantasan, ang SGO ang magsisilbing kinatawan natin para ilahad sa mga nanunungkulan ng paaralang ito ang ating mga hinaing at mga pangarap upang ito’y mabigyang pansin at lunas, sa gayo’y  magkaroon  ng kasatuparan ang mga  pangarap ng bawa’t isa. Subalit ito ay magaganap lamang kung tayo’y matutong sumuporta sa mga alituntunin at  pananaw ng bagong  pamunuan ng pamantasan. Kaya tayo’y magsama-sama tungo sa ikauunlad ng ating pamantasan. Ano man ang ating naging pananaw noong nakaraang halalan ng SG, atin muna itong isasantabi at suportahan natin ang mga namumuno ng ating organisasion ngayon. Yong bulong ng lahat  na estudyante na  tinitipon  kalauna’y magiging isang malakas na sigaw tungo sa kaunlaran ng pamayanan ng Palawan State University.